image/svg+xml
image/svg+xml

Fen Bilgisi Öğretmenliği Sınıf Danışmanlıkları

1. sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER
2. sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Volkan YÜZÜAK  
3. sınıflar: Doç. Dr. Cemal TOSUN

4. sınıflar: Doç. Dr. Yılmaz KARA 

YANDAL Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÜLER
ÇİFT ANADAL Danışmanı: Doç. Dr. Yılmaz KARA
Öğrenci Hareketliliği (ERASMUS, MEVLANA, FARABİ) Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda KARAMAN DÜNDAR